รายละเอียดการชำระเงิน


โอนเงินผ่านบัญชี แล้วแนบใบสลิปการโอนส่งกลับมาทางบริษัท เพื่อยืนยันการโอน

*หมายเหตุ ในกรณี ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า มูลค่า 1,500 บาท ขึ้นไป ทางบริษัททำการจัดส่งฟรี / กรณีลูกสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 1,500 บาท บริษัทจะคิดค่าขนส่ง 70 บาท


28 มิ.ย. 2561