ดูหน้า

PROMOTIONS (โปรโมชั่น)

 1. SAROLUX  (จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะโรรักษ์) 
รายละเอียดโปรโมชั่น (เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ)

 

 

2. โปรโมชั่นสะสมทอง 3 เดือน

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

  1. โปรโมชั่น ซื้อยอดสะสมผ่านศูนย์ฯ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 (รับทันทีทองคำหนัก 1 บาท – 3 บาท)
  2. มียอดสะสมครบ 400,000 บาท    รับทองคำหนัก  1 บาท
  3. มียอดสะสมครบ 500,000 บาท    รับทองคำหนัก  1.25 บาท
  4. มียอดสะสมครบ 600,000 บาท    รับทองคำหนัก  1.50 บาท
  5. มียอดสะสมครบ 700,000 บาท   รับทองคำหนัก    2 บาท
  6. มียอดสะสมครบ 1,000,000 บาท รับทองคำหนัก    3 บาท

หมายเหตุ

    1. ราคาทองคำไม่เกิน 20,000 บาท

  1. สามารถปิดยอดให้ครบตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นในเดือนสุดท้าย (ธันวาคม2562) ได้ และเฉพาะผู้เข้าร่วม โครงการ, มาร่วมงาน 22-23.02.62 (ตามเอกสารแนบท้าย) หรือเข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในงาน Sarolux Change To Chance 25-26.06.62
  2. จัดงานมอบรางวัล ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค.2563
  3. ขออนุมัติเพิ่มเติมสำหรับศูนย์ความงามที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการริชชี่ แต่มีความประสงค์ลงทะเบียนและร่วมงาน Sarolux Change To Chance วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 มีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่น ซื้อยอดสะสมผ่านศูนย์ฯ เพื่อมีสิทธิรับทองตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยสำหรับผู้ที่ขอเข้าร่วมโปรโมชั่นสะสมยอดผ่านรหัสศูนย์ (รายใหม่) ให้นับเริ่มนับสะสมยอดซื้อผ่านรหัสศูนย์ นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์การสะสมยอดเพื่อรับทองแบบเดียวกันกับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการริชชี่
  4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน(ศูนย์ความงาม) เท่านั้น

 

3. "โปรโมชั่น" สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม

 

 

4. "โปรโมชั่น" ขยายทีมสมาชิก

 

 

 

ภูมิปัญญาของไทย สมุนไพรของแผ่นดิน

 


12 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 3518 ครั้ง