ดูบทความNow Normal มาตการสุดเข้มเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าของเรา สะโรรักษ์

Now Normal มาตการสุดเข้มเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าของเรา สะโรรักษ์

Now Normal มาตการสุดเข้มเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าของเรา สะโรรักษ์ยังคงเข้มมาตรการดูแลลูกค้า ทั้งเรื่องผิวและเรื่องความสะอาด 5 หมวดตามมาตรฐานสาธารณสุขศูนย์ความงาม (HSBC)

#เพราะลูกค้าคือคนสำคัญของเรา

ให้คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพมาตการสุดเข้มเพื่อความปลอดภัยของศูนย์ฯ...

11 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 52 ครั้ง