ดูบทความวันครอบครัววันสงการนต์

วันครอบครัววันสงการนต์

 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน นั่นก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เนื่องในวันมหาสงกรานต์ประจำปี 2565 พวกเราชาวบริษัทสะโรรักษ์ ประเทศไทย (จำกัด) เข้าร่วมรดน้ำดำหัวตามประเพณีอันงดงามพร้อมขอพรอันประเสริฐจากท่านประธาน อารักษ์ ดีไพร เพื่อเป็นสิริมงคล ท่ามกลางบรรยากาศอันแช่มชื่นเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสดใส

15 เมษายน 2565

ผู้ชม 76 ครั้ง