ดูบทความจัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19

จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19

 

“สะโรรักษ์ ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยทุกคน”

คุณอารักษ์ ดีไพร ประธานบริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ผลการตรวจพบว่า “ทุกคนปลอดภัย” ค่ะ

#สะโรรักษ์31ปี

#ยิ่งรู้จักยิ่งไว้วางใจ

#สะโรรักษ์31ปีห่วงใยทุกคน

07 มกราคม 2565

ผู้ชม 49 ครั้ง